top of page

Waar staan wij voor?

 

TA@3D Vlaanderen vzw wil een netoverschrijdend platform zijn waarin alle technisch-adviseurs & coördinatoren (kortweg TA of TAC’s) elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.We zijn er van overtuigd dat de TAC’s binnen de beleidsdriehoek van een school (directeur – adjunct-directeur en TAC) een specifieke plaats innemen en dat er nog heel wat kansen liggen, om in te zetten op een nog grotere deskundigheid van deze TAC’s

 

We vertrekken vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van ieders opvoedingsproject, maar willen samen zoeken hoe we voor elkaar een meerwaarde kunnen betekenen. Essentieel in de werking van TA@3D is, dat vertrokken wordt vanuit de stelling dat de leerling centraal staat.De TA@3D structuur heeft dan ook een ondersteunende, dienende werking. TA@3D wordt vorm gegeven vanuit een participatief beleidsmodel waarbij op een directe en open wijze gecommuniceerd wordt. Een website en E-zine zullen deze communicatie ondersteunen.

Ontmoeten

Samen

Meerwaarde

Ontmoetingskansen bieden aan de TA’s en TAC’s

Informatie verstrekken over wat er netoverschrijdend en uniform mag opgenomen worden in de functie- omschrijving van een TAC.

Netwerking faciliteren met partners actief op het vlak van onderwijs-arbeidsmarkt, aanbieders van leermiddelen, infrastructuur, sectoren, good practice …

Samenwerkingsverbanden opzetten rond thema’s die vanuit de groep worden aangereikt. Instrumenten en methodieken uitwisselen op het vlak van bijvoorbeeld stages, GIP’s, …Kennis en ervaringen delen en desgewenst adviezen aanreiken en/of ondersteunen daarin.

Vorming opzetten (voor zover dit complementair is aan de reeds bestaande initiatieven). Geen concurrentieel maar constructief overleg tussen de onderwijspartners bevorderen.

bottom of page